Wettelijke informatie

Commentaar en ander materiaal geplaatst op onze website is niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van onze website of door ieder die geheel of gedeeltelijk van de inhoud van onze website op de hoogte is gebracht.

Verantwoordelijke uitgever
Christophe NOTTEBAERT , afgevaardigd bestuurder
COMPANEO NV
@The Crescent
Lenniksebaan 451
1070 Anderlecht
België Tel : 02/790 98 44
Fax : 02/790 98 49
Ondernemingsnummer : BE0871041687

info@companeo.be
www.companeo.be

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan COMPANEO, Joseph Wybranlaan 40, 1070 Brussel.

Tel : 02/790 98 44
Fax : 02/790 98 49