Het OSB-keurmerk: uw garantie op kwaliteit en professionaliteit

Om zowel schoonmaakfirma’s als de bedrijven die een beroep op hen doen, te beschermen, werd vanaf 1 januari 2013 in Nederland het OSB-keurmerk ingevoerd. De OSB, de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, kent dit speciale keurmerk toe aan firma’s actief in de schoonmaaksector indien ze voldoen aan verschillende criteria. Let er dus op dat de poetsfirma waar u een beroep op wenst te doen ook over dit OSB-keurmerk beschikt, want het is uw garantie op een professionele en kwalitatieve dienstverlening!

Waarvoor staat het OSB-keurmerk?

Door het OSB-keurmerk enkel aan kwalitatieve schoonmaakbedrijven toe te kennen, is de OSB bij machte om onbetrouwbare, corrupte en slordige firma’s te onderscheiden van professionele en eerlijke poetsbedrijven. Dit prestigieuze keurmerk werd dan ook in het leven geroepen om betrouwbare schoonmakers te belonen en om aan hun (potentiële) klanten duidelijk te maken dat ze in zee gaan met een gespecialiseerde en bonafide onderneming. Het OSB-keurmerk geeft daarbij niet alleen aan dat de firma in kwestie duurzame en kwalitatieve diensten levert, maar ook of het de vastgestelde morele gedragscodes respecteert, of de facturatie volgens eerlijke procedures verloopt en of de firma zich houdt aan de gemaakte afspraken met haar klanten. Dit betekent dat u als klant niet eerst zelf moet nagaan of een schoonmaakbedrijf wel te betrouwen is, maar dat u er met een gerust hart vanuit kunt gaan dat het OSB-keurmerk u de nodige garanties biedt die u als klant zoekt.

Hoe kunnen schoonmaakfirma’s het OSB-keurmerk behalen?

Er worden cursussen en bijeenkomsten georganiseerd om schoonmaakfirma’s te helpen het OSB-keurmerk voor hun onderneming te behalen. Met dit vormingsaanbod wil de OSB het niveau van de bedrijven in de schoonmaaksector verhogen en onbetrouwbare of slordige dienstverlening afstraffen. Tijdens de cursussen wordt niet alleen aandacht besteed aan de kwaliteit van de geleverde schoonmaakdiensten, maar ook aan de administratieve en de ethische kant van schoonmaakdiensten: zijn de facturen eerlijk opgesteld? Houden de schoonmakers zich aan de morele code van een poetsfirma? Het OSB-keurmerk houdt immers met alle aspecten van de schoonmaakactiviteiten rekening.

Het OSB-keurmerk wordt regelmatig gecontroleerd

Het is niet zo dat een schoonmaakbedrijf slechts eenmalig het OSB-keurmerk toegekend krijgt en dat de controle daarbij blijft. Integendeel: een onafhankelijke organisatie gaat minstens eenmaal per jaar na of de firma die het keurmerk draagt zich wel degelijk houdt aan de gestelde eisen en of de werknemers van het bedrijf beantwoorden aan de criteria van professionalisme die aan hen gesteld worden. Zo kunt u er van op aan dat het OSB-keurmerk een betrouwbare maatstaf is voor een firma waar u op kunt rekenen!